Så vad är mjöd?

Detta är förmodligen den vanligaste frågan vi får och det enklaste sättet att beskriva mjöd är att kalla det ett honungs-vin eftersom det på många sätt beskriver mjödets natur.

Basen är alltid honung och vatten, det kan smaka allt från super-surt eller snus-torrt och till och med lite skarpt som ett vitt vin, eller extremt sött som ett dessertvin och allt däremellan.

Sammantaget är mjöd blommigare och lättare jämfört med vin. Det finns ett mjöd för alla smaklökar, du måste bara hitta din favorit!
 

På fornnordiska och i äldre kulturer var ordet mjöd och medicin ett och samma. I många länder, t.ex. Ryssland så gäller detta fortfarande.
 

Det finns massor av mjödvariationer som innehåller fler ingredienser än bara honung och vatten. Vanligtvis kan små mängder frukt, bär eller kryddor användas, men ibland ersätts vattnet helt av till exempel frukt eller bärjuice.

Det finns också möjlighet att producera mölska, som är en hybrid mellan mjöd och öl, den är gjord av både malt och honung och liknar en öl snarare än ett vin.
 

I princip är möjligheterna oändliga och då har vi inte ens gått in på variationerna i honung eller processen, som är ett helt företag i sig.

Mjöd är lite lurigt, då det i total motsats till vin döljer smaken av alkohol.  Alkoholhalten i mjöd liknar dock de flesta viner och är vanligtvis cirka 10–14% vol.

Vågar du testa dina mjöd-kunskaper eller varför inte hitta ett nytt favorit mjöd, gör ett av våra quiz!

So,what is mead?

This is probably the most common question we get and the easiest way to describe mead is to call it a honey-wine because in many ways it describes the nature of the mead.
The base is always honey and water, it can be both completely sour or dry and even a bit crisp like a white wine, or extremely sweet as a dessert wine and all the places in between. Overall, mead is floral and lighter in comparison to wine. There is a mead for every taste bud, you just have to find your match!
In the early days the word mead and medicine were one and the same.
There are, in addition to this, lots of variations of mead that include all possible ingredients besides honey. Usually, small amounts of fruit, berries or spices may be used, but sometimes the water is completely replaced by, for example, fruit or berry juice.
There is also the possibility of producing braggots, which is a hybrid between mead and beer, it’s made of both malt and honey and resembles a beer rather than wine.
In principle, the possibilities are endless and then you have not even entered the variation in honey or the process, which is also infinite and often actually clearer in mead than in pure honey.
On the opposite of wine, the taste of alcohol in mead is well hidden. But the alcohol content of mead is similar to most wines, and is usually around 10-14% vol.

Prenumerationsformulär

  • Facebook
  • Instagram

©2010 by Mead Geek